Adatkezelési tájékoztató

Létrehozva: 2018.05.28 10:04 | Módosítva: 2021.08.14 18:14

1. Tájékoztató célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Budai Allergiaközpont egészségügyi szolgáltatót (továbbiakban Szolgáltató), ezzel együtt jelen honlapot üzemeltető T&G Health Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén – jelen esetben különösen jelen honlapot látogató (továbbiakban értintett) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

 

2. Adatvédelmi adatok

Jelen honlap fenntartója és üzemeltetője, az adatkezelője hatósági működési engedéllyel bíró egészségügyi szolgáltató.

Az adatkezelő neve: T&G Health Kft.

Az adatkezelő címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Az adatkezelő kapcsolattartási címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Elérhetőség (email, telefonszám): info@allergiakozpont.hu, +36 30 236 9139

A honlap üzemeltetője adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-61113/2012. (http://www.naih.hu/)

Egészségügyi Szolgáltató Azonosítója: 029234

A cég érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Az aktuális érvényes működési engedély az alábbi honlapon leellenőrizhető: https://www.antsz.hu/euszolg.

 

3. Önkéntesség

Adatok megadása az érintettek önkéntes megadása alapján történik jelen honlapon (továbbiakban honlap) illetve személyesen (telefonon, SMSben, emailen, skypeon, viberen, messengeren, FB oldalon) érdeklődéskor, bejelentkezéskor, beleértve az online bejelentkezést is.

 

4. Adatkezelések

4.1. ORVOS VÁLASZOL FUNKCIÓ

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a kérdés feltevésére szolgáló honlapon lévő form kitöltésével és elküldésével.

4.1.2.A  kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen a honlapon megadott adatok köre: Név, e-mail cím. (A név lehet kitalált név is, nem kötelező a valódi név megadása. Emailcím esetén a funkció megfelelő használata – válasz kérdezőnek történő eljuttatása – érdekében javasolt valós emailcímet megadni.)

Az „orvos válaszol” rovatban az érintett dönthet róla, hogy a kérdése publikusan megjelenhet-e a honlapon vagy sem. Továbbá a megadott adatok valódisága és köre teljes mértékben önkéntes az érintett részéről.

4.1.3. Adatkezelés célja

Az érintett által feltett kérdés szakértői megválaszolása, a válasz eljuttatása a kérdező érintett emailcímére, hozzájárulás esetén a kérdés, válasz és név megjelenítése a honlapon. (emailcímet soha nem jelenítünk meg publikusan)

4.1.4. A kezelt adatok tárolása

Kezelt adatokat a Szolgáltató a honlap adatbázisában tárolja.

4.1.5. Az adatkezelés ideje

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez hozzájárult, az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok visszavonásig kerülnek (online tárolásra) adatkezelésre.

Amennyiben az érintett a publikus megjelenítéshez nem járult hozzá, a válasz elküldését követő 7 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

4.1.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

emailen: adatkezelő emailcímére írt, az „Orvos válaszol” funkció használatakor megadott emailcímről írt levéllel

személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén

4.2.SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

Az adatok megadása (érdeklődés, bejelentkezés) történhet: telefonon, SMSben, Szolgáltató emailjén, skype-ján, FB oldalán, FB messengerén, viberén.

4.3.A  kezelt adatok köre:

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, panaszok és tünetek, bejelentkezés oka.

4.4. ADATKEZELÉS CÉLJA

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.4.1. A kezelt adatok tárolása:

Kezelt adatokat a Szolgáltató az egészségügyi információs rendszerében (HIS) tárolja és kezeli. Ezen kívül az érintett által megadott adatok megtalálhatóak azon kommunikációs csatornán, amin keresztül az érintett a Szolgáltatóval a kapcsolatot felvette – mely kommunikációs csatornák egy része (így különösen a skype, FB oldal, FB messenger, viber) és ezek adatkezelési rendszere a Szolgáltató hatókörén kívül esnek.

4.4.2. Adatfeldolgozó bevonása:

Szolgáltató a Prima Medica EgészségHálózat (www.primamedica.hu) tagja, központi ügyfélszolgálatát a Prima Medica Ügyfélszolgálat látja el, így az érintett által bejelentkezéskor megadott adatokat a Prima Medica Ügyfélszolgálatot üzemeltető T&G Health Kftnek, mint adatfeldolgozónak átadjuk a bejelentkezéssel, időpontegyeztetéssel kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében - személyes érdeklődésével, bejelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.4.3. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.4.4. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

4.5. ONLINE BEJELENTKEZÉS

A honlapon található online bejelentkezés funkció szoftverét az OrvostKeresek.hu (T&G Health Kft – www.orvostkeresek.hu) szolgáltatja, mint beépülő modul. A bejelentkezéskor megadott adatok közvetlenül a Szolgáltató egészségügyi információs rendszerébe (HIS) kerülnek.

4.5.1. Az adatkezelés jogalapja

Szolgáltatásainkról személyes érdeklődés, szolgáltatásainkra bejelentkezés az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) meghatározott egészségügyi ellátás része, ezáltal az érintett által az érdeklődés illetve bejelentkezés során megadott, általunk elkért személyazonosító-, személyi- és egészségügyi adatainak általunk való kezeléséhez az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 12§ (2) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adja.

4.5.2. A kezelt adatok köre

Az érintett által önkéntesen bejelentkezéshez kötelezően megadandó adatok: név (vezeték és keresztnév), telefonszám, emailcím, választott orvos, választott időpont.

4.5.3. Adatkezelés célja

1997. évi XLVII. törvény 4§ (1) bekezdésben foglaltak, így különösen:

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése a betegjogok érvényesítése

4.5.4. Adatfeldolgozó bevonása

Szolgáltató a Prima Medica EgészségHálózat (www.primamedica.hu) tagja, központi ügyfélszolgálatát a Prima Medica Ügyfélszolgálat látja el, így az érintett által bejelentkezéskor megadott adatokat a Prima Medica Ügyfélszolgálatot üzemeltető T&G Health Kftnek, mint adatfeldolgozónak átadjuk a bejelentkezéssel, időpontegyeztetéssel kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében - személyes érdeklődésével, bejelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.5.5. Az adatkezelés ideje:

Egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig – 30 évig.

4.5.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását törvényi előírás alapján vissza nem vonhatja. Az adatok módosítását személyesen kérheti az adatkezelő kapcsolattartási címén.

4.6. HONLAPLÁTOGATÁSI MAGATARTÁS

Honlapon, a felhasználóbarát működés és a honlap forgalmának elemzése érdekében Google analytics kódokat helyezünk el.

4.6.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a honlapon erre rendszeresített hozzájáruló funkcióval.

4.6.2. A kezelt adatok köre

Érintett számítógépének, okostelefonjának, böngészőt futtató hálózati eszköznek IP címe

4.6.3. Adatkezelés célja

A honlap felhasználóbarát működés fejlesztése és a honlap forgalmának elemzése.

4.6.4. Adatfeldolgozó bevonása

Az adatkezelő a honlap forgalom mérésére, elemzésére, követésére a google analytics rendszerét használja, a méréshez szükséges adatokat ezen rendszer veszi át és kezeli.

4.6.5. Az adatkezelés ideje:

Öt év

4.6.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

emailen: adatkezelő emailcímére írt, az „Orvos válaszol” funkció használatakor megadott emailcímről írt levéllel

személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén

a google szolgáltatási lehetőségeinek keretén belül.

4.7. KARRIER

Az adatkezelő a működéséhez szükséges humánerőforrás toborzását többek között jelen honlapon is végzi – akár aktívan, akár passzívan. Erre a célra hozza létre a honlapon a /karrier aloldalt és az ott feltüntetett hr@allergiakozpont.hu email címet.

4.7.1 .Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a jelentkezés adatkezelőnek történő elküldésével.

4.7.2. A kezelt adatok köre

Az állásra, foglalkoztatásra jelentkező személy által önként megadott, általa a munkaerő kiválasztási folyamathoz szükségesnek és érdemesnek vélt adatok.

4.7.3. Adatkezelés célja

Adatkezelő működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása.

4.7.4. Adatfeldolgozó bevonása

Szolgáltató a Prima Medica EgészségHálózat (www.primamedica.hu) tagja, humánerőforrás menedzsment tevékenységbe bevonja a Prima Medica központi humánerőforrás menedzser szakembereit, így az érintett által jelentkezéskor megadott adatokat a Prima Medica EgészségHálózatot összefogó T&G Health Kftnek, mint adatfeldolgozónak átadjuk a kiválasztással kapcsolatos ügyek gördülékeny intézése, érintettel kapcsolattartás érdekében - jelentkezésével ezen átadáshoz érintett hozzájárulását adja.

4.7.5. Az adatkezelés ideje:

Kiválasztási folyamat végéig.

4.7.6. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az érintett az általa megadott személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kezelt adatok törlését kérheti:

emailen: adatkezelő emailcímére írt, a jelentkezéskor használat emailcímről írt levéllel

személyesen az adatkezelő kapcsolattartási címén

4.8. Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Tájékoztató hatálybalépésének, utolsó frissítésének időpontja: 2018. május 23.

Hírek

Szerteágazó panaszokat okozhat az ősszel fokozódó reflux

Szerteágazó panaszokat okozhat az ősszel fokozódó reflux

Az ősz nem kedvez az emésztőszervi betegségeknek, többek közt a reflux betegségnek sem. Ebben az évszakban sokan panaszolnak gyomorégést, torokban gombócérzést, de a szájszárazság és a kellemetlen lehelet is megnehezíti a mindennapokat. Dr. Sárdi Krisztina gasztroenterológus, az Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy a panaszok kezelése az életminőség javulásán túl azért is fontos, mert a kezeletlen reflux krónikus torokfájást és köhögést is okozhat.

További részletek
Nem csak légkondicionáló miatt tüsszöghetnek nyáron a gyerekek

Nem csak légkondicionáló miatt tüsszöghetnek nyáron a gyerekek

A nyári időszakban jelentkező náthás tüneteket hajlamosak vagyunk a túl hideg klímára, fagyira vagy huzatra fogni. Kisgyerekeknél pedig még ritkábban gondolunk szénanáthára, pedig pollenallergia már akár 2-3 éves korban is kialakulhat. Dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, az Allergiaközpont orvosa összefoglalta, milyen árulkodó jelei lehetnek annak, ha nem egy elhúzódó náthával van dolgunk.

További részletek

Orvos válaszol

Kérdését itt teheti fel

Prima Medica Egészségközpontok

Tisztelt Pácienseink!

Az Ostrom utcai rendelőknek otthont adó épületen teljes felújítást végzünk, hogy egy kellemes környezetben fogadhassuk a gyógyulni vágyókat. A felújítással kapcsolatos kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!

A felújítás ideje alatt a rendelők zavartalanul működnek!

Köszönettel:

Prima Medica Egészségközpontok